VYHLEDÁVÁNÍ
Počasí

 

Vítejte na stránkách Města Vyšší Brod 

  


 

 


 

Stručná historie Vyššího Brodu  

Vyšší Brod vznikl počátkem 13. století jako tržiště na jedné z nejstarších soumarských stezek, která vedla Vyšebrodským průsmykem od Dunaje do Čech již v dobách římanů. První písemná zmínka je v darovací listině z
1. června 1259, kterou pan Vok z Rožmberka, zakladatel kláštera, dává tomuto rozsáhlé území s tehdy jediným osídlením - tržištěm Vyšší Brod. Roku 1528 přidává Jan III. z Rožmberka výsadu městských práv a právo pečeti s vlastním erbem.

V průběhu staletí byl Vyšší Brod pro částečnou odlehlost uchráněn válečných výprav, často byl však postihován požáry. Ty zejména v 19. století změnily charakter zástavby. Zásadní změny přinesl revoluční rok 1848. Zhroucením vrchnostenské a tvorbou nové politické správy se stává Vyšší Brod sídlem okresního hejtmanství, po roce 1868 sídlem okresního soudu. Rozhodnutím císaře Františka Josefa I. je Vyšší Brod od roku 1870 městem.

Po záboru pohraničních území roku 1938 se Vyšší Brod stává součástí Hitlerovy třetí říše. Po II. světové válce a nuceném vystěhování německých občanů dochází k výměně obyvatelstva. Vyšší Brod už není okresním hejtmanstvím, zrušen je i okresní soud. V 50. letech ztrácí i statut města, který je opět navrácen až rozhodnutím Parlamentu ČR 1. 7. 1994.

Nejvýznamnější památkou je cisterciácký klášter založený Vokem z Rožmberka roku 1259. Mniši zde po staletí žili podle řehole sv. Benedikta, kterou lze charakterizovat slovy: „Modli se a pracuj“. Svou prací přetvářejí celý kraj, sami vystavěli klášter s gotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Klášterní knihovna čítající 70 tisíc svazků je třetí největší knihovnou v republice. Mezi památkami vyniká zvláště Vyšebrodská madona a Závišův kříž. Klášter přestál husitské bouře i 30-ti letou válku. Poprvé byli řeholníci vyhnáni nacisty v roce 1941 a po roce 1950 byl klášter zrušen tehdejším režimem. Dnes zde opět žije komunita mnichů, kteří se snaží o obnovu řeholního života i klášterního komplexu.

 


Starosta:Ing. Milan Zálešák+420380746650starosta@vyssibrod.cz
Tajemník:Ing. Jan Jankovec+420380746305tajemnik@vyssibrod.cz
Sekretářka - spojovatelka:
+420380746537podatelna@vyssibrod.cz

Rozloha obce: 6972 ha

Nadmořská výška:
hladina Vltavy nad jezem - 554 m. n. m.
fotbalové hřiště u základní školy - 600 m. n. m.
nemocnice Hrudkov - 620 m. n. m.

Obyvatelstvo (údaje k 1. 9. 2008)

počet celkem:2707tuzemci:2424cizinci:283
 

Části obce:
Vyšší Brod
Dolní Drkolná
Dolní Jílovice
Herbertov
Hrudkov
Lachovice
Studánky
Těchoraz

 


Památkové objekty v obci:
Cisterciácký klášter Vyšší Brod s opevněním
- založen před rokem 1259 Vokem z Rožmberka.

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
- založen roku 1259. Vývojově prošel několika úpravami, které původně raně gotickou stavbu značně změnily. Nejstarší dochovanou částí je dnešní sakristie. Pod kněžištěm je hrobka rožmberského rodu.

Děkanský kostel svatého Bartoloměje
- původně raně gotický, založen roku 1259, upraven v 16. století, přestavěn v 17. století.

Příroda:

V bezprostřední blízkosti obce se nachází národní přírodní rezervace Čertova stěna a Luč s unikátním žulovým masivem a zbytky přirozeného a suťového lesa.

Rodáci:

Hudební skladatel, pedagog a dirigent Oskar Emil Batěk (1888 - 1969),
sochař Matěj Sonnberger (1778 - 1824),
německý spisovatel a básník František Isidor Proschko (1816 - 1891).